Clubwedstrijd


1. Er zijn jaarlijks drie VIDEOOM-wedstrijden:
  • Een wedstrijd waarbij de films worden gejureerd door de LEDEN. Deze wedstrijd vindt plaats in het najaar. De leden geven voor elke vertoonde film een rangvolgorde aan: van 1 tot het aantal vertoonde films. Leden die bij de productie van een film betrokken zijn geweest, mogen bij deze film niet meestemmen. De films worden na afloop van de wedstrijd niet besproken.
  • Een wedstrijd waarbij de films worden beoordeeld door een EXTERNE JURY van drie personen. Deze wedstrijd vindt plaats in het voorjaar. Het is van het grootste belang om veel aandacht te besteden aan de keuze van de juryleden: zij moeten gedegen ervaring hebben in het jureren van amateur films. De films worden na afloop door de jury besproken. Er wordt van de juryleden verwacht, dat zij positieve kritiek leveren met aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen.
  • Een film mag slechts aan één van beide wedstrijden deelnemen. De maker maakt zelf de keuze aan welke wedstrijd hij/zij met deze film wil deelnemen.
  • Indien er teveel films zijn voor een wedstrijd-avond, wordt de wedstrijd vervolgd op een tweede avond.
  • Elke wedstrijd kent een winnaar. Er wordt geen club-winnaar van het jaar gekozen.
  • Ieder VIDEOOM lid is vrij om films in te zenden voor de jurering van de Limburgse Filmdagen van de LOVA.
2. De Vakantie- en Familiefilm-wedstrijd vervalt. Alle categorieën films worden doorelkaar vertoond tijdens een wedstrijd.
3. Bij elke wedstrijd wordt een 1e, 2e en 3e prijs toegekend.

Uitslag clubwedstrijd 2015/16: (beoordeling door leden)

1.- Glow Eindhoven Math Eggen  7.96 punt
2.- One Minute Sculptures Map Baggen 7.34 punt
3.- Spiegel im Spiegel Jan Silvertand  7.09 punt

Ter bevordering van film activiteiten wordt ieder jaar een filmopdracht verstrekt aan alle leden. De winnaar geeft de opdracht voor het volgende jaar. De wedstrijd vindt plaats op laatste clubavond van het jaar. De gasten beoordelen de films en wijzen nummer 1 aan.

  • 2012: een eitje bakken als thema. Winnaar: Irene Cals
  • 2013: huisdier als thema. Winnaar: Loek Beckers
  • 2014: daar wordt een mens gelukkig van als thema. Winnaar: Loek Beckers