Intro

VIDEOOM Heerlen wil een ontmoetingspunt zijn voor amateurvideofilmers, die tot een betere filmische prestatie willen komen.  VIDEOOM wil dit realiseren door
  • uitwisseling van ervaringen,
  • het verkrijgen van adviezen en commentaar,
  • het bekijken en bespreken van films,
  • het deelnemen aan groeps- en clubproducties. 


Bovendien bestaat de mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden en filmfestivals georganiseerd door de LOVA en de NOVA.
De clubavonden vinden plaats op elke tweede en vierde maandag van de maand om 19.30 uur, (met uitzondering van de maanden juli en augustus). Door het lidmaatschap is men tevens aangesloten bij de Limburgse en de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs.De contributie bedraagt vanaf 2016 EUR 66 per jaar, of EUR 16,50  per kwartaal incl. lidmaatschap van de LOVA en de NOVA, te storten op Bankrekening NL37INGB0003991486, t.n.v. Videofilmclub VIDEOOM - Heerlen. Bic INGBN2A

Een tweede lid betaalt EUR 35 per jaar.

Per 01-01-2013 wordt de premie ieder jaar met 1 euro verhoogd. Een junior-lidmaatschap is mogelijk tot 30 jaar met een korting op de contributie van 50 %.

Ieder lid van CineLOVA of aangesloten clublid van een filmclub van de LOVA betaald maar 1 bijdrage van 15 Euro en is daardoor automatisch lid van de NOVA.
In principe is vanaf 1 jan. 2019 iedereen CineLOVA lid en kan wel of niet aangesloten zijn bij een filmclub. 
Wat privacy betreft iedereen krijgt een vragenlijst in te vullen wat met zijn of haar gegevens mag geschieden i.hg.k.v. de wet AVG.

Voor informatie omtrent Videofilmclub VIDEOOM kunt u zich wenden tot het secretariaat, Irene Cals
Secretariaat: videoom.info@gmail.com


Clublokaal: GITEK Sport
Leeuwerikstraat 2
6361 CH
Nuth

Promotiefilm Videoom

Videofilmclub VIDEOOM is lid van de LOVA - de Limburgse Organisatie voor Audiovisuele Amateurs. Deze is op haar beurt weer aangesloten bij de NOVA.
De NOVA is aangesloten bij de
UNICA - Union Internationale du Cinéma