Intro

VIDEOOM Beekdaelen wil een ontmoetingspunt zijn voor amateurvideofilmers, die tot een betere filmische prestatie willen komen.  VIDEOOM wil dit realiseren door
  • uitwisseling van ervaringen,
  • het verkrijgen van adviezen en commentaar,
  • het bekijken en bespreken van films,
  • het deelnemen aan groeps- en clubproducties. 


De clubavonden vinden plaats op elke tweede en vierde maandag van de maand om 19.30 uur, (met uitzondering van de maanden juli en augustus). Door het lidmaatschap is men tevens aangesloten bij de Limburgse en de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs. 

LID WORDEN
Het lidmaatschap kost per 1 januari 2020 75,00 Euro per jaar een 2e lid uit een huishouden betaalt 45,00 Euro. Jongeren tot 30 jaar betalen 37,50 Euro.

Elk Clublid is automatisch lid van CineLova.

De kosten van dit automatische lidmaatschap bedragen 15,00 Euro en zijn inbegrepen in de contributie van Videoom. Hiervoor kun je deelnemen aan wedstrijden en bijeenkomsten georganiseerd door CineLova.
Het lidmaatschap van CineLOVA is niet verplicht.
De contributie wordt vooruit betaald in december en kan overgemaakt worden op:ING Bankrekening

NL 37 INGB 0003 9914 86 T.N.V. VIDEOFILMCLUB VIDEOOM

Wat privacy betreft iedereen krijgt een vragenlijst in te vullen wat met zijn of haar gegevens mag geschieden i.hg.k.v. de wet AVG.

Voor informatie omtrent Videofilmclub VIDEOOM kunt u zich wenden tot het secretariaat, Irene Cals
Secretariaat: videoom.info@gmail.com


Clublokaal: GITEK Sport
Leeuwerikstraat 2
6361 CH
Nuth

Promotiefilm Videoom

Videofilmclub VIDEOOM is lid van CineLOVA - de Limburgse Organisatie voor Audiovisuele Amateurs. Deze is op haar beurt weer aangesloten bij de NOVA.
De NOVA is aangesloten bij de
UNICA - Union Internationale du Cinéma